IMG_1876.jpeg

Formgivningssansen og øyet for design ligger bak hvert bilde jeg lager. 

Fra en nøyaktig konstruert komposisjon der forskjellige komplimentære farger “jazzer” hverandre opp i ofte sære kombinasjoner - til mere utflytende motiver der malingens konsistens avgjør et “friere og rennende løp” som gir maleriets form og uttrykk. 

Jeg maler stort sett abstrakte/modernistiske bilder i akryl på lerret, ofte med sterkt formalistisk innhold inspirert av grafiske elementer og ornamentikk.