Collage på kluteapir. Format: 22 X 14 cm.

Collage på kluteapir. Format: 22 X 14 cm.

Formgivningssansen og øyet for design ligger bak hvert bilde jeg lager. 
Jeg jobber med varierte teknikker og i diverse materialer. Utrykkene forandrer seg med det. Fra en nøyaktig konstruert komposisjon der forskjellige komplimentære farger “jazzer” hverandre opp i ofte sære kombinasjoner - til mere utflytende motiver der malingens konsistens avgjør et “friere og rennende løp” som gir maleriets form og uttrykk. 
Jeg maler stort sett abstrakte/modernistiske bilder i akryl på lerret, ofte med sterkt formalistisk innhold inspirert av grafiske elementer og ornamentikk.

Kommende utstilling: Oppdal Kulturhus, Galleriet.
28.09.2019 - 15.10.2019